Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ KNEŽEVIĆ
MLADEN GOGIĆ