NEUROLOGIJA (FIZIKAL.MED.6,MED.RADA 3 SPEC.EPID.1)


Semestar: 7
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2.67+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Neurologija, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje i razumije anatomiju i funkcije centralnog i perifernog nervnog sistema vezano uz njihovu disfunkciju. 2. Prepoznaje neurološke bolesti u kliničkoj praksi, posjeduje znanje za izvodjenje kliničkog neurološkog pregleda. Poznaje dijagnostičke procedura u neurologiji. Poznaje terapiju neuroloških oboljenja. 3. Zna primarnu i sekundarnu prevencije neuroloških bolesti. 4. Prepoznaje hitna neuroloških stanja i posjeduje znanja o načinu zbrinjavanja hitnih neuroloških stanja. Poznaje diferencijalne dijagnoze poremećaja svijesti i pristupa bolesniku bez svijesti (u komi). Poznaje hitna stanja kod traume centralnog nervnog sistema. 5. Razumije kvalitet života kod onesposobljavajućih neuroloških bolesti. Oblast Medicina rada: 1. Sposoban je da procijeni radnu sposobnost kod neuroloških bolesnika. 2. Zna da analizira etiološke faktore onih neuroloških oboljenja koja mogu da nastanu u vezi sa radom.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BALŠA VUJOVIĆ3.67x2
5B+3S+3P
LJILJANA RADULOVIĆ3.67x3
12B+6P
SLAVIŠA PERUNIČIĆ3.67x3
11B+6S
MARINA VUKOVIĆ.2x8
28B+9S+9P
DRAGAN LAUŠEVIĆ.1x4
20B+3P
BOBAN MUGOŠA.1x4
8B+9S+6P
SLAVICA VUJISIĆ2.43x1
28B+9S+9P
LJILJANA KEZUNOVIĆ.17x1
28B+9S+9P
.03x8
28B+9S+9P
VESNA BOKAN.07x1
28B+9S+9P