SOCIJALNA MEDICINA


Semestar: 9
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Socijalna medicina, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Definiše osnovne pojmove socijalne medicine i zdravlja, objašnjava odrednice (detrminante) zdravlja i njihov uticaj na zdravlje, procijenjuje koji su vodeći rizici za zdravlje populacije. 2. Opisuje nivoe i metode očuvanja i unaprijeđenja zdravlja, sa posebnim akcentom na promociju zdravlja i prevenciju bolesti na populacijskom nivou. 3. Prikazuje vrijednost zdravstvenog vaspitanja u smislu unaprijeđenja zdravlja populacije. 4. Razlikuje populacione grupe u društvu i identifikuje karakteristične rizike za njihovo zdravlje, praćenje i mogućnosti tretmana. Povezuje teoretska znanja sa problematikom u zajednici. 5. Definiše i navodi indikatore i ostale instrumente zdravstvenog stanja, opisuje sve ostale komponente procesa procjene zdravstvenog stanja stanovništva. 6. Objašnjava organizaciju zdravstvene zaštite, sve elemente vezane za sistem u smislu menadžmenta, administracije, ekonomike, tehnologije i zdravstvu, sa posebnim karakteristikama zdravstvenog sistema Crne Gore, te isto povezuje sa zakonskim okvirom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
AGIMA LJALJEVIĆ2x1
28B+21S+18P
1x8
28B+21S+18P