MEDICINSKA TERMINOLOGIJA LATINSKI JEZIK


Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Medicinska terminologija – latinski jezik, izborni predmet, student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Uočava i spoznaje jezičke strukture latinskog jezika i razumije civilizacijski kontekst u kojem te strukture postoje kao prenosioci određenih poruka i obavještenja, kao i da razumije konkretne jezičke sadržaje, sve do prevođenja na maternji jezik. 2. Primjenjujei pravilno čitanje, pisanje, naglašavanje i primjenu medicinskih termina. 3. Zna da etimološki dođe do objašnjenja značenja pojedinih termina – posebno iz starogrčkog jezika. 4. Prati nove fenomene i tumači recentne stručne nazive formirane na bazi latinske leksike. 5. Preko vanjezičkih sadržaja (pregled istorije antičke i sredovjekovne medicine, međunarodno dogovorenih skraćenica, sentencija, frazema i dr.) usvojena znanja koristi u oblikovanju kompletne ličnosti i osposobljenog profesionalca.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG JOVOVIĆ1x1
49B+1S+1P
1x1
49B+1S+1P