ISTORIJA MEDICINE


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Upoznavanje sa najvažnijim događajima u istoriji medicine. 2. Upoznavanje sa najvažniijim ljekarima koji su unapređivali lječenje u istoriji medicine. 3. Upoznavanje sa napoznatijim bolnicama i mjestima gde se odvijao medicinski tretman u istoriji medicine. 4. Upoznavane sa načinima učenja i prvim Univerzitetima na kojim se obavljala medicinska edukacija. 5. Poznavanje istorije medicinske literature. 6. Podsticanje vizije daljeg razvoja medicinske nauke.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR NIKOLIĆ2x1
56B+2S
1x1
56B+2S