KLINIČKA GENETIKA


Semestar: 10
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA JOVANOVIĆ2x3
22B+2S
OLIVERA MILJANOVIĆ2x1
22B+2S