Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Epidemiologija, student Medicine treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Poznaje i razumije značaj pojedinih pokazatelja obolijevanja i umiranja i zna da izračuna osnovne pokazatelje obolijevanja i umiranja. Prepoznaje epidemiološki značaj pojedinih oboljenja na osnovu pokazatelja obolijevanja i umiranja. 2. Razumije i zna da opiše funkciju i zadatke epidemiološkog nadzora nad zaraznim bolestima i pojedinim nezaraznim bolestima od većeg epidemiološkog značaja 3. Poznaje epidemiološke modele i koncepte bolesti i razumije epidemiološke zakonitosti u nastanku i širenju zaraznih bolesti. 4. Zna da opiše način funkcionisanja kolektivnog imuniteta kod zaraznih bolesti koje se prenose sa osobe na osobu. 5. Poznaje kalendar vakcinacija u Crnoj Gori, vrste vakcina i opšte kontraindikacije za vakcinaciju. 6. Zna da opiše nivoe prevencije bolesti i sposoban je da objasni laiku prednost sprječavanja (prevencije) nad suzbijanjem bolesti 7. Zna da opiše vrste epidemioloških studija i njihove prednosti i nedostatke. 8. Poznaje koncepte sprječavanja i suzbijanja infektivnih bolesti 9. Poznaje principe preventivno medicinske zaštita u vanrednim situacijama; Poznaje i razumije način korišćenja epidemioloških pokazatelja u kreiranju javno zdravstvene politike

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN LAUŠEVIĆ2.25x1
39B+11S+1P
2x4
22B+7S
BOBAN MUGOŠA.75x1
39B+11S+1P
2x3
17B+4S+1P