ZDRAVSTVENA POLITIKA,MENADŽMENT U ZDRAVSTVU


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOBAN MUGOŠA1.44x1
6S
MIODRAG RADUNOVIĆ.66x1
6S