Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1.Poznavanje radioloških dijagnostičkih modaliteta ( rtg, UZ, CT i MR), radiološke terminologije i radiološkog opisa u opštoj radiologiji. 2.Poznavanje opštih i praktičnih principa zaštite od jonizujućeg zračenja. 3.Samostalna analiza urgentnih stanja u radiologiji pluća i srca. 4.Samostalna radiološka analiza snimaka osnovnih oboljenja koštanozglobnog sistema organa. 5.Poznavanje radioloških modaliteta (rtg i Cone Beam CT) u stomatologiji. 6.Poznavanje i samostalno izvođenje intraoralnih tehnika snimanja zuba. 7.Poznavanje radioloških karakteristika osnovnih oboljenja zuba i vilica. 8.Samostalna analiza intraoralnih i ekstraoralnih snimaka, sa posebnim akcentom na retroalveolarne i ortopan snimke. 9.Poznavanje indikacija za Cone Beam CT i MR dijagnostiku u stomatologiji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGOSLAV NENEZIĆ