FORENZIČKA MEDICINA I MEDICINSKO PRAVO


Semestar: 10
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student Medicinskog fakulteta nakon kompletiranog sudskomedicinskog tečaja posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Opisuje tjelesne povrede kod živih osoba, sa posebnim osvrtom na povrede maksilofacijalne regije, dijagnostikuje njihovu vrstu i adekvatno popunjava i vodi stomatološku dokumentaciju. 2. Može ustanoviti odnos između oboljenja i povreda; zna razliku između komplikacije i posledice; upoznat sa principima kvalifikovanja povreda. 3. Razlikuje smrt po porijeklu i značaj vršenja obdukcije; posebno kod „smrti u stomatološkoj stolici”. 4. Osposobljen je da pravilno ispuni Potvrdu o smrti 5. Upoznat je sa postupcima ljekara prilikom identifikacije živih i mrtvih, posebno pri masovnim nesrećama, sa posebnim osvrtom na značaj zubnog statusa u identifikaciji. 6. Poznaje metodologiju određivanja alkoholisanosti, droga, dopinga, trovanja. 7. Upoznat je sa značajem DNK tehnologije kod utvrđivanja očinstva, identifikacije, bioloških tragova. 8. Upoznat sa značajem saobraćajnog traumatizma, povredama pri padu sa visine. 9. Upoznat sa procedurom sa pacijentima kod nasilja u porodici, kod torture, posebno kod povreda maksilofacijalne regije. 10. Posjeduje znanja o medicinsko-pravnom okviru krivične odgovornosti u vezi sa ljekarskim radom te jatrogenim povredama u stomatologiji, kao i sa pravima pacijenata. 11. Upoznat je sa procedurama informisanosti pacijenta i njegovog pristanka na stom. intervenciju; upoznat sa krivično pravnim aspektom stom. eksperimenata. 12. Zna značaj ubistva, saomoubistva i zadesa te kako postupiti u svim pojedinačnim slučajevima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ČUKIĆ1x1
3S+3P
MIODRAG ŠOĆ1x1
3S+3P
1x1
3S+3P

Nova objava - 18.03.2020 09:55

Nova objava - 16.03.2020 20:11