FIZIKALNA MEDICINA


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA VUKOVIĆ1x1
4B+4S
VESNA BOKAN1x1
4B+4S