Semestar: 6
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 1++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRA SAMARDŽIĆ
BOGDAN PAJOVIĆ
VESELIN STANIŠIĆ
MIODRAG RADUNOVIĆ
MERDIN MARKIŠIĆ