Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. zna i razumje predmet i sadržaj epidemiologije 2. zna, razumije i prikaže pokazatelje učestalosti obolijevanja i umiranja (incidencija, prevalencija, mortalitet i letalitet), izvori podataka o obolijevanju i umiranju, epidemiološki nadzor, uzročnost u epidemiologiji, epidemiološke modele i koncepte bolesti 3. zna I razumije prirodni tok bolesti, agens i dispoziciju, puteve prenošenja uzročnika zaraznih bolesti 4. zna razumije I primjenjuje epidemiološke metode (deskriptivni, analitički i eksperimentalni), prevenciju bolesti - rano otkrivanje bolesti (skrining), Imunizacija, mjere sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti 5. zna I razumije epidemiološke karakteristike najvažnijih masovnih nezarazni bolesti, ulogu visoke medicinske sestre u sprečavanju i suzbijanju zaraznih i nezaraznih bolesti

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija