ZDRAVSTVENA NJEGA U INTERNOJ MEDICINI SA INT.MEDIC


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+6+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
FAHRUDIN HADROVIĆ6x1
9B
OMER ŠAHMANOVIĆ6x1
8B+3S
MARIJANA JANJIĆ6x1
9B+2P
DRAGICA DOBROVIĆ6x1
4B+4S
IGOR MADŽAROVIĆ6x1
4B+4S
SNEŽANA VUJOŠEVIĆ2.87x1
34B+11S+2P
DANKO ŽIVKOVIĆ.53x1
34B+11S+2P
LJILJA GLEDOVIĆ-MUSIĆ.33x1
34B+11S+2P
BRIGITA SMOLOVIĆ.27x1
34B+11S+2P