ZDRAVSTVENA NJEGA U INTERNOJ MEDICINI SA INT.MEDIC


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa student će biti osposobljen da : -zna i razumije osnove interne medicine,uzimanja anamneze i pregleda internističkih bolesnika -zna, razumije I uradi sestrinska dijagnoza internističkih bolesti i edukacija bolesnika -zna,razumije, prepozna i opiše najčešća internistička oboljenja(epidemiologiju,etiologiju, kliničku sliku,dijagnostiku,način liječenja, komplikacije) po sistemima I organima -zna, razumije I sprovodi sestrinsku njegu internističkih bolesnika

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDRIJANA RALEVIĆ6x6
34B+5S+4P
SNEŽANA VUJOŠEVIĆ2.87x1
34B+5S+4P
DANKO ŽIVKOVIĆ.53x1
34B+5S+4P
LJILJA GLEDOVIĆ-MUSIĆ.33x1
34B+5S+4P
BRIGITA SMOLOVIĆ.27x1
34B+5S+4P