OSNOVI METODOLOGIJE ISTRAŽIVANJA U ZDRAVSTVU SA INFORMATIKOM


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA NEDOVIĆ VUKOVIĆ2x1
15B
ALEKSANDRA KLISIĆ3x1
15B