SAVREMENI OBLICI LJEKOVA


Semestar: 9
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Prepozna različite vrste, osobine i uloge pomoćnih supstanci u izradi savremenih farmaceutskih oblika; 2. Prepozna vrste i karakteristike različitih savremenih farmaceutskih oblika (oralno disperzibilne tablete, oralni filmovi, oralni liofilizati, mikroemulzije, nanoemulzije, implanti, terapijski sistemi za različite puteve primjene); 3. Izvrši farmaceutsko-tehnološka ispitivanja odredjenih farmaceutskih preparata; 4. Poznaje mehanizme modifikovanog oslobadjanja aktivne supstance.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TANJA VOJINOVIĆ1x1
8S
1x1
8S