KOGNITIVNO-BIHEVIORALNE INTERVENCIJE U FIZIOTERAPISKOJ PRAKSI


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠAN MUSTUR1.5x1
15B
DRAGAN RADOVANOVIĆ1.5x1
15B