Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Ekonomska i politička saradnja između Slovenije i Crne Gore kao sredstvo jačanja nacionalne konkurentnosti. Bilateralni projekat sa Slovenijom.
Naziv : Ekonomska i politička saradnja između Slovenije i Crne Gore kao sredstvo jačanja nacionalne konkurentnosti. Bilateralni projekat sa Slovenijom.
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Ekonomski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Đurović Gordana
Opis :