Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Economic and political cooperation between Slovenia and Montenegro as a means of strengthening national competitiveness.
Naziv : Ekonomska i politička saradnja između Slovenije i Crne Gore kao sredstvo jačanja nacionalne konkurentnosti. Bilateralni projekat sa Slovenijom.
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Društvene nauke
Jedinica : Ekonomski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Đurović Gordana
Opis : Istraživanje potencijala za jačanje ekonsomske i političe saradnje između Crne Gore i Slovenije. Analiza unapređenja saradnja na poboljšanje konkurentsnosti nacionalne ekonomije.


Exploring the potential for strengthening economic and political cooperation between Montenegro and Slovenia. Analysis the impact of the improvement of cooperation for development national competitiveness.