Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Podizanje konkurentnosti kroz saradnju: Komparativna studija o naučno-tehnološkim inovacijama u poljoprivredi, difuziji i komunikacionim sistemima između Kine i Crne Gore. Bilateralni projekat sa Kinom.
Naziv : Podizanje konkurentnosti kroz saradnju: Komparativna studija o naučno-tehnološkim inovacijama u poljoprivredi, difuziji i komunikacionim sistemima između Kine i Crne Gore. Bilateralni projekat sa Kinom.
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Društvene nauke
Jedinica : Ekonomski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Đurović Gordana
Opis : Istraživanje potencijala za jačanje saradnje između Crne Gore i Kine. Analiza unapređenja saradnje na poboljšanje konkurentsnosti nacionalne ekonomije.


Exploring the potential for strengthening cooperation between Montenegro and China. Analysis the impact of the improvement of cooperation for development national competitiveness.