Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Transmisija cijena između Slovenije i Crne Gore: primjer Turizma. Bilateralni projekat sa Slovenijom.
Naziv : Transmisija cijena između Slovenije i Crne Gore: primjer Turizma. Bilateralni projekat sa Slovenijom.
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Ekonomski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Karadžić Vesna
Opis :