Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Impact of investments in tangible and intangible capital, restructuring of companies and genetic material on business and regional cooperation of companies in Montenegro
Naziv : Uticaj investicija u materijalni i nematerijalni kapital, restruktuiranja preduzeća i genetskog materijala na poslovanje i regionalnu saradnju preduzeća u Crnoj Gori. Bilateralni projekat sa Slovenijom.
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Društvene nauke
Jedinica : Ekonomski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Lakićević Milan
Opis : Analiza uticaja investicija u materijalni i nematerijalni kapital, restruktuiranja preduzeća i genetskog materijala na poslovanje i regionalnu saradnju preduzeća u Crnoj Gori


Analysis of the impact of investments in tangible and intangible capital, restructuring of companies and genetic material on business and regional cooperation of companies in Montenegro