Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Western Balkans: FDI and Development Models
Naziv : Zapadni Balkan: Sdi I modeli razvoja. Bilateralni projekat sa Austrijom.
Početak : 01.01.2013.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Društvene nauke
Jedinica : Ekonomski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Jaćimović Danijela
Opis : Analiza uticaja stranih direktnih investicija na modele razvoja zemalja Zapadnog Balkana.


Analysis of the impact of foreign direct investments on the development models of the Western Balkan countries.