Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Unapređenje naučno- istraživačkog rada u ekonomskim istraživanjima. Bilateralni projekat sa Austrijom.
Naziv : Unapređenje naučno- istraživačkog rada u ekonomskim istraživanjima. Bilateralni projekat sa Austrijom.
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Ekonomski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Baćović Maja
Opis :