Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Measuring the level of quality and creating a model for the introduction of corporate governance in Bosnia and Herzegovina and Montenegro
Naziv : Mjerenje nivoa kvaliteta i kreiranje modela za uvođenje korporativnog upravljanja u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Bilateralni projekat sa Bosnom i Hercegovinom.
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Društvene nauke
Jedinica : Ekonomski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Lojpur Anđelko
Opis : Istraživanje kvaliteta korporativnog upravljanja u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.


Research on the quality of corporate governance in Bosnia and Herzegovina and Montenegro.