Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : Primjena koncepta intelektualnog kapitala u savremenoj poslovnoj praksi (2009-2011)
Naziv : Primjena koncepta intelektualnog kapitala u savremenoj poslovnoj praksi (2009-2011)
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Ekonomski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Ćetković Jasmina
Opis :