Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : Konkurentnost privrede Crne Gore - kako biti medju 50 najkonkurentnijih zemalja svijeta (2012-2014)
Naziv : Konkurentnost privrede Crne Gore - kako biti medju 50 najkonkurentnijih zemalja svijeta (2012-2014)
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Ekonomski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Đurović Gordana
Opis :