Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Performance analysis of CQ packet switches from the point of QOS guarantees
Naziv : Analiza performansi CQ komutatora paketa sa stanovišta QoS garancija
Početak : 01.04.2012.
Kraj : 01.04.2014.
Skraceni naziv : CQ2OS
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 3000
Ukupan budzet : 6000
Rukovodilac : Radusinović Igor
Opis : Cilj Projekta je bio da se detaljno analizira ponašanje komutatora paketa sa baferima u ukrsnim tačkama u kontekstu zadovoljenja QoS garancija i da se pronađu rješenja u cilju uspješnijeg zadovoljenja ovih garancija.


The aim of the Project was to analyze in detail the behavior of packet buffers at crosspoints in the context of meeting QoS guarantees and to find solutions to more successfully meet these guarantees.