Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Performance analysis of CQ packet switches from the point of QOS guarantees
Naziv : Analiza performansi CQ komutatora paketa sa stanovišta QoS garancija
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : CQ2OS
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 3000
Ukupan budzet : 6000
Rukovodilac : Radusinović Igor
Opis : Cilj Projekta je bio da se detaljno analizira ponašanje komutatora paketa sa baferima u ukrsnim tačkama u kontekstu zadovoljenja QoS garancija i da se pronađu rješenja u cilju uspješnijeg zadovoljenja ovih garancija.