Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Efficient parameter estimation of non-stationary signals with application in power systems and communication systems
Naziv : Efikasna procjena parametara nestacionarnih signala sa primjenom u energetici i komunikacionim sistemima
Početak : 01.04.2012.
Kraj : 01.04.2015.
Skraceni naziv : EfProNestSig
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : S3- ICT
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 29944.44
Ukupan budzet : 29944.44
Rukovodilac : Đukanović Slobodan
Opis : Razvoj efikasnih algoritama za preciznu procjenu parametara nestacionarnih signala sa primjenom u energetici i komunikacionim sistemima.


Development of efficient algorithms for precise parameter estimation of non-stationary signals with application in power systems and communication systems.