Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] :
Naziv : Efikasna procjena parametara nestacionarnih signala sa primjenom u energetici i komunikacionim sistemima
Početak : 01.04.2012.
Kraj : 01.04.2015.
Skraceni naziv :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 29944.44
Ukupan budzet : 29944.44
Rukovodilac : Đukanović Slobodan
Opis : Razvoj efikasnih algoritama za preciznu procjenu parametara nestacionarnih signala sa primjenom u energetici i komunikacionim sistemima.