Projekti


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Investigation of thermal, structural and mechanical properties of high alloy tool steels
Naziv : Ispitivanje termijskih, strukturnih i mehaničkih karakteristika visokolegiranih alatnih čelika
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : TSMVAC
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 1400
Ukupan budzet : 1400
Rukovodilac :
Opis : U okviru ovog projekta je ispitivan jedan odabrani visokolegirani čelik sa relativno visokim sadržajem C i Cr, sa ciljem ispitivanja njegovih termijskih, strukturnih i mehanickih karakteristika. U tu svrhu su korišćene eksperimentalne metode(DSC-DTA-TGA, SEM-EDX, SPM, LOM, Flash Termal Constant Analyzer DXF-500, mjerenje nekih mehanickih karakteristika), kao i analitičke metode (CALPHAD metoda za proracun faznih ravnoteza uz upotrebu PANDAT programa).