Pregled projekta


Finansijski program : EIT- Europena Institute of Innovation and Technology
Naziv [ENG] : Evaluation of Red mud tailings in South East Europe region
Naziv : Evaluacija potencijala crvenog mulja u regionu Jugoistočne Evrope
Početak : 01.01.2020.
Kraj : 31.12.2023.
Skraceni naziv : RIS-RESTORE
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 2400000
Ukupan budzet : 2400000
Rukovodilac :
Opis : Projekat ima za cilj uspostavljanje mreže partnera koji rade na problematici ekstrakcije teških metala i elemenata rijetkih zemalja ( skandijum, itrijum, cirkonijum, hafnijum) kao i titana iz deponovanog crvenog mulja u regiounu Jugositočne Evrope. Potencijalna valorizacija, otvorila bi i pojačala inovativni potencijal u regionu. U toku projekta 4 različite deponije mulja će biti testirane, a razvijene i, na pilot nivou, testirane tehnologije ekstrakcije. Projektnim aktivnostima će biti obuhvaćene detaljne mineraloške i geohemijske identifikacije deponija u regionu, testiranje i optimizacija novih tehnologija za gravitacionu i magnetnu ekstrakciju minerala koji sadrže pomenute elemente.


The project aims to establish a network of partners working on the extraction of heavy metals and rare earth elements (scandium, yttrium, zirconium, hafnium) as well as titanium from deposited red sludge in the region of Southeast Europe. Potential valorization would open and strengthen the innovative potential in the region. During the project 4 different sludge landfills will be tested, and extraction technologies will be developed and tested on a pilot level. Project activities will include detailed mineralogical and geochemical identifications of landfills in the region, testing and optimization of new technologies for gravity and magnetic extraction of minerals containing the mentioned elements.