Pregled projekta


Finansijski program : EUREKA
Naziv [ENG] : White Iron Composition and Processing Design for Highly Efficient Casted Milling Balls
Naziv : Dizajniranje i procesiranje legura visokohromnog gvožđa sa ciljem unapređenja performansi livenih kugli za mljevenje
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2022.
Skraceni naziv : Cast Balls
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Metalurgija & Materijali
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 45000
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Dizajniranje proizvodnje kugli za mljevenje od visokog hromnog liva (HCCI). Modifikovanje sastava standardne legure, dodavanjem jednog ili više elemenata koji formiraju karbide, koji se vežu s ugljenikom u obliku karbida velike tvrdoće, uz povoljnu morfologiju i istovremeno, smanjenjuju sadržaj ugljenika u metalnoj matrici, trebalo bi da ima dvostruki efekat: poboljšanje žilavosti loma i otpornost na habanje. Definisanje pouzdane tehnološke procedure za izradu livenih kugli omogućiće njihovu industrijsku proizvodnju u dvije kompanije.


Designing the production of high chromium cast iron (HCCI) grinding balls. Modifying the composition of a standard alloy, by adding one or more carbide-forming elements that bind to carbon in the form of high hardness carbide, with favorable morphology and at the same time, reducing the carbon content in the metal matrix, should have a double effect: improved fracture toughness and resistance to wear. Defining a reliable technological procedure for the production of cast balls will enable their industrial production in two companies.