Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Green chemistry for sustainable energy: Activated carbon obtained from biomass as an electrode for energy storage
Naziv : Zelena hemija za održivu energiju: Aktivni ugljenik dobijen od biomase kao elektroda za skladištenje električne energije
Početak : 01.01.2020.
Kraj : 31.12.2022.
Skraceni naziv : BIOUGALJ
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : S3 – Energija i održiva životna sredina
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 18668
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Osnovni cilj projekta je valorizacija otpadne biomase postupkom karbonizacije u cilju dobijanja aktivnog ugljenika sa razvijenom specifičnom površinom i razvijenom poroznošću koji bi se mogao koristiti kao elektrodni materijal u baterijama i kondenzatorima. Otimizacijom parametara karbonizacije otpadne biomase (vrsta biomase, temperatura i vrijeme aktivacije, vrsta hemijskog aktivatora) kontrolisaće se specifična površina ugljeničnog materijala kao i raspodjela mikro/mezopora u strukturi sintetisanog materijala. Kroz unapređenja u oblasti baterija i superkondenzatora, a uz to i održivim i ekološki prihvatljivim načinom rješavanja problema otpadne biomase tim se direktno uključuje u ostvarenje ciljeva COST akcije CA18224 kao što su čista energija i minimalna proizvodnja otpada.


The main goal of the project is the valorization of waste biomass by carbonization in order to obtain activated carbon with a developed specific surface area and porosity that could be used as an electrode material in batteries and capacitors. By optimizing the carbonization parameters of waste biomass (type of biomass, temperature and time of activation, type of chemical activator), the specific surface of the carbon material as well as the distribution of micro / mesopores in the structure of the synthesized material will be controlled. Through improvements in the field of batteries and supercapacitors, as well as a sustainable and environmentally friendly way to solve the problem of waste biomass, the team is directly involved in achieving the goals of COST action CA18224 such as clean energy and minimum waste production.