Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Analysis on multiplicity and applications
Naziv : Analiza na mnogostrukosti i primjene
Početak : 05.06.2012.
Kraj : 05.03.2016.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 42443.67
Ukupan budzet : 42443.67
Rukovodilac : Kaljaj David
Opis :