Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Advection-diffusion equations in heterogeneous media
Naziv : Advekciono difuzione jednačine u heterogenim sredinama
Početak : 31.12.2012.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 27639.57
Ukupan budzet : 27639.57
Rukovodilac : Mitrović Darko
Opis :