Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : 510-335-05
Naziv : Bilaterala Kina - Analiza na mnogostrukosti i primjene
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv : Bilaterala Kina - Analiza na mnogostrukosti i primjene
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 0
Ukupan budzet : 1314
Rukovodilac : Kaljaj David
Opis :