Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : 510-335-05
Naziv : Bilaterala Kina - Analiza na mnogostrukosti i primjene
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv : Bilaterala Kina - Analiza na mnogostrukosti i primjene
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 0
Ukupan budzet : 1314
Rukovodilac : Kaljaj David
Opis :