Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Physics of ionized gases and ionizing radiation
Naziv : Fizika jonizovanih gasova i jonizujućeg zračenja
Početak : 31.12.2012.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 37121.69
Ukupan budzet : 37121.69
Rukovodilac : Mijović Slavoljub
Opis :