Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-335-05
Naziv : Algebarske strukture sa primjenama
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv : Algebarske strukture sa primjenama
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 520
Rukovodilac : Zeković Biljana
Opis :