Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-335-05
Naziv : Algebarske strukture sa primjenama
Početak : 31.12.2012.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : Algebarske strukture sa primjenama
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 520
Rukovodilac : Zeković Biljana
Opis :