Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Studija osobina silicijumskih detektora korišćenjem tehnike tranzientnih struja
Naziv : Studija osobina silicijumskih detektora korišćenjem tehnike tranzientnih struja
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : Studija osobina silicijumskih detektora korišćenjem tehnike tranzientnih struja
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 1000
Ukupan budzet : 2000
Rukovodilac : Laštovička-Medin Gordana
Opis :