Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Kvantifikacija osobina molekula primjenom teorije grafova
Naziv : Kvantifikacija osobina molekula primjenom teorije grafova
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : Kvantifikacija osobina molekula primjenom teorije grafova
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 1000
Ukupan budzet : 2000
Rukovodilac : Vukićević-Kovijanić Žana
Opis :