Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Quantification of molecule properties using graph theory
Naziv : Kvantifikacija osobina molekula primjenom teorije grafova
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Vukićević-Kovijanić Žana
Opis :