Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Research of pollution of the Montenegrin coast and Skadar Lake with organotin compounds and toxic metals
Naziv : Istraživanja zagađenja Crnogorskog primorja i Skadarskog jezera organokalajnim jedinjenjima i toksičnim metalima
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Krivokapić Slađana
Opis :