Pregled projekta


Finansijski program : INVO-HERIC
Naziv [ENG] : Strengthening the teaching process in natural sciences and information and communication technologies at the University of Montenegro - STBSUM
Naziv : Jačanje nastavnog procesa na prirodnim naukama i informaciono-komunikacionim tehnologijama na Univerzitetu Crne Gore - STBSUM
Početak : 15.04.2016.
Kraj : 14.04.2017.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Mrdak Danilo
Opis :