Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : Jačanje nastavnog procesa na prirodnim naukama i informaciono-komunikacionim tehnologijama na Univerzitetu Crne Gore - STBSUM
Naziv : Jačanje nastavnog procesa na prirodnim naukama i informaciono-komunikacionim tehnologijama na Univerzitetu Crne Gore - STBSUM
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : Jačanje nastavnog procesa na prirodnim naukama i informaciono-komunikacionim tehnologijama na Univerzitetu Crne Gore - STBSUM
Tip projekta : Institucionalni
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 47336
Ukupan budzet : 52336
Rukovodilac : Mrdak Danilo
Opis :