Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Biodiverzitet ekotona akvatičnih i terestričnih biocenoza Crne Gore i Bosne i Hercegovine
Naziv : Biodiverzitet ekotona akvatičnih i terestričnih biocenoza Crne Gore i Bosne i Hercegovine
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : Biodiverzitet ekotona akvatičnih i terestričnih biocenoza Crne Gore i Bosne i Hercegovine
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 2000
Ukupan budzet : 2000
Rukovodilac : Pešić Vladimir
Opis :