Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : Comprehensive processing of plant extracts for high value added products - COMPLANT (EUREKA)
Naziv : Sveobuhvatna proizvodnja biljnih ekstrakata za visokokvalitetne proizvode sa dodatom vrijednošću - COMPLANT (EUREKA)
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : Sveobuhvatna proizvodnja biljnih ekstrakata za visokokvalitetne proizvode sa dodatom vrijednošću - COMPLANT (EUREKA)
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 14250
Ukupan budzet : 30000
Rukovodilac : Perović Svetlana
Opis :