Pregled projekta


Finansijski program : EUREKA
Naziv [ENG] : Comprehensive processing of plant extracts for high value added products - COMPLANT (EUREKA)
Naziv : Sveobuhvatna proizvodnja biljnih ekstrakata za visokokvalitetne proizvode sa dodatom vrijednošću - COMPLANT (EUREKA)
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : COMPLANT
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Perović Svetlana
Opis :