Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : 510-335-05
Naziv : Filogenetska analiza diverziteta bakterijskih zajednica u sedimentu u Bokokotorskom zalivu
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv : Filogenetska analiza diverziteta bakterijskih zajednica u sedimentu u Bokokotorskom zalivu
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 1768
Rukovodilac : Perović Svetlana
Opis :