Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : 510-335-05
Naziv : Višeskalne metode i varijacijski računi
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv : Višeskalne metode i varijacijski računi
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 1594.2
Rukovodilac : Kaljaj David
Opis :