Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Multiscale methods and variational calculus
Naziv : Višeskalne metode i varijacijski računi
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Kaljaj David
Opis :