Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Plant diversification on the Balkan Peninsula: phylogenetic analysis of the cerastium dinaricum group and Balkan endemic species of the genus Gymnospermium
Naziv : Diverzifikacija biljaka na Balkanskom poluostrvu: filogenetska analiza grupe cerastium dinaricum i Balkanskih endemičnih vrsta roda gymnospermium
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 2000
Ukupan budzet : 2000
Rukovodilac : Caković Danka
Opis :