Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : 510-335-05
Naziv : Mejofauna kao bio-indikator morskih ekosistema Crne Gore i Turske
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv : Mejofauna kao bio-indikator morskih ekosistema Crne Gore i Turske
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 3000
Rukovodilac : Pešić Vladimir
Opis :