Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Implementation of biomonitoring of pollution of aquatic ecosystems of the Skadar Lake basin using biomarkers and biotests
Naziv : Implementacija biomonitoringa zagađenja vodenih ekosistema sliva Skadarskog jezera korišćenjem biomarkera i biotestova
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 2774.48
Rukovodilac : Perović Svetlana
Opis :