Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : 510-20017-32
Naziv : Implementacija biomonitoringa zagađenja vodenih ekosistema sliva Skadarskog jezera korišćenjem biomarkera i biotestova
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv : Implementacija biomonitoringa zagađenja vodenih ekosistema sliva Skadarskog jezera korišćenjem biomarkera i biotestova
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 2774.48
Rukovodilac : Perović Svetlana
Opis :