Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Interdisciplinary assessment of water resource management in two transboundary lakes in South Eastern Europe
Naziv : Interdisciplinarna procena upravljanja vodnim resursima u dva prekogranična jezera u Jugoistočnoj Evropi
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 1009.1
Rukovodilac : Perović Andrej
Opis :