Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Bifurcation and spatio-temporal molds in reaction-diffusion systems and applications in natural sciences
Naziv : Bifurkacija i prostorno-vremenski kalupi u sistemima reakcije-difuzije i primjene u prirodnim naukama
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 427.5
Ukupan budzet : 427.5
Rukovodilac : Jaćimović Vladimir
Opis :