Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : 510-20017-32
Naziv : Bifurkacija i prostorno-vremenski kalupi u sistemima reakcije-difuzije i primjene u prirodnim naukama
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv : Bifurkacija i prostorno-vremenski kalupi u sistemima reakcije-difuzije i primjene u prirodnim naukama
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 427.5
Rukovodilac : Jaćimović Vladimir
Opis :